Еврокодовете PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 January 2008 08:19

Еврокодовете – най-съвременнте използваеми кодове в практиката, които отговарят на изискванията за професионална работа в конкурентна среда. При необходимост могат да се развиват в съответствие с иновационния натиск на пазара и прогреса на научните знания и методи.

Натискът на пазара се поражда от:

 • нови материали и продукти;
 • нови начини за изпълнение на строежите;
 • необходимост от икономии при приемливи нива на сигурност;

Прогресът на научните познания и методи се движи от:

 • необходимост за избягване на бедствия в областта на сигурността (например земетресения и пожари);
 • отговор на нови икономически и социални нужди(например високоскоростни железници,ядрени централи);
 • наличие на мощни и широко разпространени средства за изчисление(компютри и софтуер)

Инициативите за изследвания възникват от:

 • индустрията или заинтересовани ползватели;
 • обществени органи отговорни за сигурност,икономия,развитие на наука и образование;

Работата по подръжка на Еврокодовете включва:

 • намаляване възможността за национален избор(NPDs);
 • неотложни въпроси за здравето и сигурността;
 • коригиране на грешки;
 • обратна информация за ползването на EN Еврокодовете в страните членки  чрез CEN /TC 250, при баланс между изискванията за сигурност, конкурентните изисквания на индустрията и наличието на финанси.
 
Конструктивни еврокодове - Директива 89/106, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting